# # # #
Yayasan Insan Bakti Madani Indonesia

Portal Informasi Donasi dan Wakaf

Halaman ini berisi informasi terkait pelaporan penerimaan dana ummat yang di amanahkan kepada Yayasan Insan Bakti Madani Indonesia melalui program wakaf, program pengadaan sarana-prasarana dakwah serta program sosial untuk masyarakat pada umumnya.

 

Ini merupakan wujud Ikhtiar kami untuk memberikan keterbukaan informasi dan menjadikan kami lebih bertanggung jawab dan akuntabel.

Imam Ahmad meriwayatkan, Umar bin al-Khattab berkata, “Hisablah dirimu sebelum dihisab! Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang! Sesungguhnya berintrospeksi bagi kalian pada hari ini lebih ringan daripada hisab di kemudian hari(hari pembalasan)”

 

Tak lupa kami sampaikan Jazaakumullahu Khayran kepada para donatur/muhsinin yang sudah menginfaqkan hartanya di jalan Allah melalui Yayasan Insan Bakti Madani Indonesia. Semoga Allah menerima amal jariyah bapak ibu dan menjadikan nya sebagai amal pemberat kebaikan nanti di akhirat.

“Berlomba-lombalah dalam kebaikan”

(QS. Al Baqarah: 148)